Jak podano, wojewoda podjął tę decyzję w związku z wprowadzonym przez ministra zdrowia zakazem przemieszczania się na terenie kraju. Wybory mają odbyć się w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem.

W informacji prasowej służb Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podano, że 25 marca br. minister zdrowia wprowadził zakaz dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który obowiązuje do 11 kwietnia br.

Wśród wyjątków jest przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

„W związku z powyższym wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w wyborach uzupełniających do rady gminy Wielowieś, postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r."

- napisano w informacji urzędu.