Godzina policyjna, ustanowiona pomiędzy godz. 22:00 a 5:00 została wprowadzona w poniedziałek przez gen. mjr Christophera O. Mohana, stojącego na czele 21. Dowództwa Wsparcia na Teatrze (21st Theater Sustainment Command – 21 TSC). Żołnierze nie mogą oddalać się na odległość większą, niż 30 km. od miejsca zamieszkania. Wyjątek stanowią przypadki, w których wojskowi pracują w miejscach położonych dalej bądź też robią zakupy spożywcze, chcą nabyć lekarstwa bądź zatankować pojazd. Rozkaz ten dotyczy wszystkich instalacji wojskowych za które odpowiada 21. TSC, a które zlokalizowane są w Niemczech, Belgii, Kosowie, Rumunii i Bułgarii.

Żołnierze, którzy nie będą stosować się do tych zaleceń, będą narażeni na kary zapisane w kodeksie Uniform Code of Military Justice (UCMJ). Z kolei osoby, które nie podlegają pod UCMJ, mogą stracić logistyczne wsparcie oraz dostęp do budynków wojskowych lub otrzymają nakaz powrotu do Stanów Zjednoczonych.