Z przedstawionego we wtorek przez Centrum Badań Opinii Społecznej raportu "Oceny działalności instytucji publicznych i mediów" wynika, że pozytywna ocena pracy policji w stosunku do badania z września ub.r. wzrosła o 5 proc. Z kolei o 4 proc. zmniejszyła się liczba badanych, którzy źle oceniają działania funkcjonariuszy.

Z najnowszego badania wynika, że pracę policjantów pozytywnie ocenia 80 proc. badanych. Blisko 11 proc. ankietowanych wyraziło niezadowolenie z działalności funkcjonariuszy.

Jak zaznaczył CBOS, negatywne opinie o pracy policji relatywnie często pojawiają się wśród respondentów źle sytuowanych (22 proc.), badanych w wieku od 18 do 24 lat – 20 proc. i w wieku od 45 do 54 lat (19 proc.), mieszkańców największych miast (20 proc.) oraz badanych niepraktykujących religijnie (26 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (358) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–15 marca 2020 roku na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.