Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków FGŚP wyniesie nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę w czasie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów wywołanego wystąpieniem COVID-19.

W Ocenie Skutków Regulacji dodano, że spadek dochodów musi wynieść nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Aby zabezpieczyć miejsca pracy i dochody pracowników, przewiduje się dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po pierwszym stycznia 2020 r.

Wyjaśniono, że dofinansowanie dla zleceniobiorców i samozatrudnionych ma wynieść 80 proc. minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca; dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT dofinansowanie ma wynieść 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Poszerzono też krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego m.in. o ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat.

W projekcie podwyższono też kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Kwotę bazową podniesiono z 1800 zł na 1950 zł.

W projekcie przewidziano też umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy.