Prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki przedstawili wczoraj odpowiedź na kryzys gospodarczy w związku z epidemią koronawirusa - Tarczę Antykryzysową. Pakiet antykryzysowy podzielony został na pięć głównych części: obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne

Zapytaliśmy Pawła Żebrowskiego, rzecznika prasowego ZUS o szczegóły dotyczące przedsiębiorstw.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności

– wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.
 
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób może to być trudny czas. Cały czas zastanawiamy się w jaki jeszcze sposób pomóc osobom prowadzącym małe firmy

– dodaje prezes ZUS.
 
Jak informuje nas rzecznik Zakładu wniosek będzie mógł być złożony poprzez PUE, wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłany na specjalny adres e-mail oddziału ZUS.
 
„Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczyć będzie również składek, których termin płatności już upłynął) oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

– podał nam Paweł Żebrowski.
 
Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Jakie składki możesz odroczyć?

„Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych” – czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Tym samym rzecznik ZUS podkreśla, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi.

„Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, musisz zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie” – podaje nam Zakład.