W liście udostępnionym przez biuro prasowe Episkopatu Polski, bp Lechowicz napisał:

"Sytuacje wyjątkowe sprawiają, że wierni mają prawo do wyjątkowej dyspozycyjności ze strony duszpasterzy! Na tyle, na ile to możliwe, tak organizujcie życie w polonijnych ośrodkach duszpasterskich, również w porozumieniu z miejscowymi duchownymi i władzami kościelnymi, by umożliwiać naszym rodakom kontakt z Jezusem obecnym w Eucharystii i sakramencie pokuty i pojednania”.

Bp Lechowicz podkreśla w nim, że "w tym trudnym doświadczeniu, jakim jest rozwój epidemii, łączę się z Wami modlitwą i słowem nadziei, że potrafimy ten czas przeżyć solidarnie, złączeni wiarą i miłością”. Prosi w nim jednocześnie, aby towarzyszyli Polakom żyjącym za granicą "bliskością duchową i fizyczną ze szczególną modlitwą, dobrym słowem, konkretnym wsparciem”.

Bp Lechowicz zwrócił uwagę na to, że "być może konieczne będzie zaangażowanie ze strony rad duszpasterskich w wymiarze przekraczającym ramy dotychczasowego działania, np. w zakresie pomocy psychologicznej, socjalnej, czy prawnej”.

"Zachęcajcie wiernych do wspólnej modlitwy w domach i wzajemnej pomocy, do zachowania roztropności i odpowiedzialności wzajemnej. Umieszczajcie na stronach internetowych konieczne informacje, płynące tak od władz cywilnych, jak i kościelnych”

– napisał w liście.

"Uczyńcie wszystko, by w tym czasie epidemii nasi rodacy mogli dostrzec oblicze Dobrego Pasterza we wspólnotach, których jesteście duszpasterzami!”

– zachęcił bp Lechowicz. Prosił też o przekazanie Polakom żyjącym poza granicami kraju słów solidarności i łączności modlitewnej.

Na zakończenie listu zawierzył wszystkich duszpasterzy Polonii św. Szymonowi z Lipnicy, który pomagał chorym podczas panującej w XV wieku epidemii cholery. Udzielił też pasterskiego błogosławieństwa.