Uwaga, sekty

Wakacje to czas wzmożonej aktywności różnego rodzaju sekt i ruchów religijnych.

Wakacje to czas wzmożonej aktywności różnego rodzaju sekt i ruchów religijnych. Z pozoru niewinne znajomości i fascynacje często prowadzą do zniewolenia, a osoby uwikłane i ich rodziny muszą prosić o pomoc specjalistów z ośrodków pomocy dla ofiar sekt.

Z prowadzonych przez Watykan badań wynika, że grupę najbardziej wrażliwą i narażoną na działanie sekt stanowi młodzież, a zwłaszcza osoby niemające oparcia wśród najbliższych i bezrobotne. Zdarza się jednak, że nowe ruchy religijne wabią w swoje szeregi ludzi zamożnych, aby czerpać korzyści z ich pozycji społecznej i majątku.

Mechanizm działania sekt w większości wypadków jest taki sam. Przywódca (guru) sprawuje autorytarne rządy nad członkami i traktuje ich jedynie jako narzędzia służące do osiągnięcia obranych przez siebie celów. Takie działania często wiążą się z psychomanipulacją i prowadzą do zniewolenia oraz zerwania wszelkich kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.

Z informacji opublikowanych przez Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach wynika, że bardzo często powstają one przez oddzielenie się pewnej grupy wyznawców od macierzystej organizacji religijnej – często od Kościoła. Zdarza się nawet, że dane grupy działają w ramach Kościoła, a z czasem odchodzą same lub zostają usunięte. W wielu wypadkach powstanie sekt wiązało się z rozłamami we wspólnotach wyznaniowych lub z dążeniem do ustanowienia nowych zasad religijno-moralnych. Z tego względu stanowią one dla Kościoła poważne zagrożenie, a katolicy powinni wiedzieć, jak radzić sobie w kontaktach z ich przedstawicielami i w jaki sposób pomagać osobom już uwikłanym.

Specjaliści podkreślają, że w początkowej fazie uzależnienia od danej grupy ważne jest podjęcie przez rodzinę i przyjaciół zdecydowanych działań i jak najszybszy kontakt z kompetentnymi osobami zajmującymi się problematyką sekt i nowych ruchów. W miarę możliwości należy zebrać jak najwięcej informacji o grupie, do której należy adept, ustalić nazwisko założyciela, poznać jej historię i zasady działania. Pomocne może się okazać dyskretne dokumentowanie niepokojących objawów w zachowaniu adepta oraz ustalenie terminów i miejsc spotkań grupy. Wiele sekt żąda od swoich członków dużych kwot lub dóbr materialnych, dlatego należy jak najszybciej zabezpieczyć rodzinne konto i majątek. Psychologowie zwracają natomiast uwagę, że mimo wszystko istotne jest podtrzymywanie więzi i kontaktu z adeptem, przy jednoczesnym trwaniu przy swoich poglądach i odporności na indoktrynację.

Więcej informacji na temat pomocy ofiarom sekt można znaleźć na stronie www.badzwolny.eu

 

 Źródło:

Piotr Łuczuk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo