Uniwersytet Gdański przekłada uroczystości 50-lecia oraz wybory nowego rektora

W związku z zagrożeniem koronawirusem zaplanowane na wtorek wybory rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020 – 2024 zostały przełożone - poinformowała rzeczniczka UG dr Beata Czechowska-Derkacz. Odwołano również zaplanowane na marzec uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni.

by Tomasz Sienicki [user: tsca, mail: tomasz.sienicki at gmail.com] / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/1.0)

Nowy termin zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem będzie wybór rektora Uniwersytetu Gdańskiego, zostanie podany w późniejszym okresie

- przekazała dr Beata Czechowska-Derkacz.

Przełożono również wydarzenia z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni. Jak informuje rzeczniczka, koncert i uroczystości, które na UG zaplanowano w dniach 19 - 20 marca odbędą się najprawdopodobniej na początku nowego roku akademickiego, czyli 1 i 2 października 2020 r.

O terminach pozostałych wydarzeń będziemy informować po przygotowaniu nowego rocznicowego kalendarza. Nie odwołujemy jubileuszu, ale z konieczności przesuwamy w czasie, abyśmy mogli wspólnie świętować. Przygotowane zostały działania informacyjne - w mediach oraz na stronach UG, będziemy prezentować dokonania uczelni w minionym półwieczu oraz plany rozwoju na przyszłość

 - poinformowała.

10 marca wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim zostały wstrzymane do odwołania. Uczelnia dostosowuje się do zdalnego nauczania. Od poniedziałku, pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni są zobowiązani do przeprowadzania konsultacji online ze studentami.

Konsultacje powinny się odbywać w stałych, wcześniej ustalonych godzinach. Nauczyciele akademiccy zostali także zobowiązani do stałej dostępności online w czasie zaplanowanych zajęć dydaktycznych

 – powiedziała PAP dr Czechowska-Derkacz.

Na UG wykładowcy mogą prowadzić zajęcia za pośrednictwem platform e-learningowych m.in. portalu edukacyjnego uczelni lub w ramach usługi MS Team. Jak poinformowała rzeczniczka, uczestnictwo studentów w wykładach online będzie weryfikowane.

Kadencje rektorów i senatów uczelni publicznych kończą się 31 sierpnia 2020 r. Uczelnie muszą do tego czasu zorganizować wybory w sposób określony w statucie. Rektora uczelni publicznej wybiera kolegium elektorów. Jego skład określa statut, przy czym nie mniej niż 20 proc. składu stanowią studenci i doktoranci. Czynne prawo wyborcze w uczelni przysługuje członkowi wspólnoty uczelni (wspólnotę uczelni stanowią pracownicy uczelni, doktoranci i studenci).

Kandydatów na rektora uczelni publicznej wskazuje rada uczelni, po zaopiniowaniu przez senat, a także (o ile statut tak przewiduje) inne uprawnione do tego podmioty określone w statucie. Przepisy ustawy nie zawierają ograniczeń co do liczby kandydatów, których mogą wskazać rada uczelni i uprawnione do tego podmioty.

Kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września roku, w którym został wybrany. Ta sama osoba może być rektorem uczelni publicznej nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. 

 


Źródło: niezalezna.pl, PAP

#koronawirus #Uniwersytet Gdański #50-lecie #koncert #urozcystości #rektor #e-learning

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo