Jedno jest pewne, żadne połączenie nie zostanie zlikwidowane. Zostaną zawieszone pociągi w ramach tego połączenia, ale połączenie zostanie utrzymane

- powiedział Adamczyk.

Minister podziękował pocztowcom, deklarując, że wszystkie przesyłki pieniężne zostaną dostarczone.

Dzisiaj wszystkim emerytom i rencistom, którzy pobierają świadczenia pieniężne w gotówce, a są przecież takie osoby, pragnę przesłać komunikat: wszystkie przesyłki pieniężne: emerytalne i rentowe zostaną do państwa doręczone, oczywiście według specjalnych procedur, które opracowała Poczta Polska, z zachowaniem bezpieczeństwa, szczególnie dla osób, które te przesyłki wykonują, ale także i dla tych, którzy je odbierają, będąc w kwarantannie

 - powiedział minister.

Poinformował także, że Poczta Polska realizuje też przesyłki na zlecenie samorządów czy pomocy społecznej.