Piątek był ostatnim dniem, w którym przedszkola i szkoły podstawowe miały obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 12 do 25 marca w całym kraju zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Aby zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom, przewidziano jednak okres przejściowy - przez dwa pierwsze dni, 12 i 13 marca rodzice dostali możliwość pozostawienia przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej pod opieką nauczycieli.

Od poniedziałku do 25 marca przedszkola i szkoły zostały całkowicie zamknięte dla uczniów i wychowanków.

Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. Jak wyjaśnia MEN do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy. Niezależnie od tego, czy dyrektor zdecyduje, że nauczyciele mają przyjść do pracy, czy pozostać w domu, za ten czas będzie im się należeć wynagrodzenie.

W związku z zamknięciem placówek opiekuńczych i oświatowych rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Decyzja o zawieszeniu zajęć nie dotyczy kilku rodzajów placówek: przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Na dwa tygodnie zostało zawieszone także funkcjonowanie instytucji kultury. Celem jest zapobieżenie szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.