Zawarte porozumienie stanowi przykład praktycznego zastosowania wyników badań i najnowszych metod matematyczno-informatycznych w obszarze funkcjonowania linii lotniczych.

Jak poinformował przewoźnik, wśród pierwszych możliwych wspólnych inicjatyw sygnatariuszy listu intencyjnego znajdzie się wsparcie PLL LOT w zakresie prognostyki obsługi technicznej (predictive maintenance), głównie dla siatki połączeń samolotów typu Boeing 787. Ponadto zostaną podjęte prace na rzecz wykorzystania sztucznej inteligencji w planowaniu operacji lotniczych. To nie wszystko. Zakres współpracy obejmuje także szereg aktywności edukacyjnych (szkoleń, seminariów, konferencji naukowo-dydaktycznych), a w przyszłości zorganizowanie specjalistycznych studiów obejmujących zagadnienia obliczania i modelowania procesów w sektorze lotniczym. 

– Nowe technologie pozyskiwania i analizowania danych wspomagają procesy transformacji cyfrowej w wielu gałęziach gospodarki. Są one szczególnie istotne w branży lotniczej, w której kluczowym czynnikiem sukcesu jest dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu skuteczności operacyjnej. Jestem przekonany, że rozwiązania z obszaru analityki predykcyjnej będą skutecznym wsparciem rozwoju naszej firmy w działalności operacyjnej

– mówi Maciej Wilk, członek zarządu PLL LOT ds. operacyjnych. 

Zaawansowane prace nad sztuczną inteligencją (AI) będą obejmować dane z Systemu Optymalizacji Globalnego Transportu Lotniczego (GATO – Global Air Transport Optimisation) oraz Systemu Nagłych Sytuacji Alarmowych w Czasie Rzeczywistym (Emergency Squawk Detection System). Obydwie aplikacje ICM to rozwiązania już wdrożone i ciągle rozwijane w ścisłym partnerstwie z agencją ONZ – Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ICAO). 

– Kształcenie analityków lotnictwa to kolejny, przełomowy krok w realizacji misji uczelni w obszarze nauki i gospodarki opartej o wielkie dane. ICM – jako centrum doskonałości w superkomputingu, wielkich danych (Big Data) oraz sztucznej inteligencji (AI) – prowadzi już dwa elitarne projekty dydaktyczne: kurs Omics Data Science w obszarze medycyny i biologii opartej o tzw. dane „omiczne” czyli genomikę, proteomikę, metabolomikę i wiele innych; oraz studia II stopnia z Inżynierii Obliczeniowej. Bliska współpraca z PLL LOT to kolejny, bardzo praktyczny wymiar kształcenia na UW

– mówi dr Marek Michalewicz, dyrektor ICM.