Decyzją rządu w placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, od czwartku zawieszone zostaną zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jeszcze w czwartek i w piątek będzie można pozostawić dzieci w szkole podstawowej i przedszkolu pod opieką nauczycieli. Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślał w środę, że rozwiązanie to powinno być wykorzystywane w szczególnych wypadkach wtedy, gdy rodzice i opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki swoim najmłodszym dzieciom.

Od poniedziałku do 25 marca przedszkola, szkoły, a także żłobki i kluby dziecięce zostaną całkowicie zamknięte. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, natomiast nie będą musieli przychodzić do szkoły. Za ten czas będzie im się należeć wynagrodzenie.

Szef MEN poinformował, że decyzja o zawieszeniu zajęć ma zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Ocenił, że na razie nie wpłynie ona na terminarz bieżącego roku szkolnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała w środę na Twitterze, że terminy egzaminów na razie pozostają takie, jak w harmonogramie, tj. egzamin ósmoklasisty - 21-23 kwietnia, a egzamin maturalny - 4-22 maja. Zachęciła też uczniów, by w czasie zawieszenia zajęć korzystali z materiałów na stronie CKE.

Apeluję zarówno do rodziców, jak i do tych młodych ludzi, którzy już często sami podejmują decyzję - nie traktujcie tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii. To jest czas, który ma zabezpieczyć waszych bliskich przed ewentualnym zarażeniem; wykorzystajcie to, jako szansę na pogłębienie waszej wiedzy.
- mówił szef MEN.

W 24 tys. szkół uczy się 4,58 mln uczniów. Do ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego chodzi 1,41 mln dzieci.

Decyzja o zawieszeniu zajęć nie dotyczy kilku rodzajów placówek: przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W związku z zamknięciem placówek opiekuńczych i oświatowych rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.