Ogłoszone przez prezydenta środki to najpoważniejszy jak do tej pory krok władz USA w zwalczaniu pandemii.