"Przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości"

- napisano.

"W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców, wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych"

- dodano.

MF podał, że wnioski składane przez przedsiębiorców będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 

Ministerstwo Finansów pracuje jednocześnie nad zmianami w prawie, by w walce z epidemią koronawirusa łatwiej korzystać z pieniędzy pozabudżetowych – poinformował w środę wiceminister finansów Tomasz Robaczyński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Komisja ta zajmowała się w środę senackimi poprawkami do budżetu na 2020 r. Negatywnie zaopiniowała wszystkie 94 zgłoszone przez Senat wnioski.

Obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Tomasz Robaczyński odniósł się do kwestii wykorzystania środków na walkę z koronawirusem. Wskazał, że zgodnie ze specustawą o koronawirusie rząd ma prawo przenosić pieniądze między wszystkimi częściami i działami budżetu państwa z przeznaczeniem na walkę z epidemią.

„Budżet został poniekąd +upłynniony+. My pracujemy jeszcze nad innymi rozwiązaniami, które +upłynnią+ środki pozabudżetowe, które pozostają w nadzorze ministra finansów czy prezesa Rady Ministrów. Oczywiście to nie są wszystkie środki publiczne, ale część takich środków jest także w nadzorze poza budżetem u prezesa Rady Ministrów. Nad tym pracujemy i nad ewentualną jeszcze zmianą tej specustawy”

– powiedział i dodał: "monitorujemy te wydatki".

Robaczyński zapowiedział, że o ile będzie to możliwe, ministerstwo przedstawi informację na ten temat, choć może ona nie być pełna. Zastrzegł przy tym, że sytuacja zmienia się dynamicznie. Wyjaśnił, że przygotowywany jest pakiet wydatków np. związany z zasiłkami opiekuńczymi wynikającymi z zamknięcia szkół, czy też pakiet dla przedsiębiorców.

„Możliwości w budżecie, takie operacyjne, na razie są - (...) można przesuwać środki z różnych części do części zdrowie, czy też innych, właściwych do walki z koronawirusem” - zapewnił Robaczyński.