Informację o odwoływaniu wydarzenia przekazał w środę zastępca dyrektora Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej Robert Gądek.

Coroczny Marsz Pamięci, jak czytamy na stronie internetowej FKŻ, jest "wyrazem pamięci o wielowiekowej żydowskiej historii Krakowa, o ludziach, którzy ją przez stulecia tworzyli, o świecie, który został zgładzony podczas Holocaustu".

Tegoroczny Marsz tradycyjnie miał rozpocząć się oficjalną ceremonią na Placu Bohaterów Getta – dawnym Umschalgplatzu w krakowskim Podgórzu. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia - ulicami tej dzielnicy - mieli przejść na teren byłego obozu KL Plaszow.

Tam, przy pomniku pomordowanych Żydów co roku odbywa się ekumeniczna ceremonia o charakterze religijnym. Trasa prowadzi ulicami, którymi krakowscy Żydzi szli z getta do płaszowskiego obozu.

Wydarzeniu patronuje prezydent Krakowa, prezes krakowskiej gminy wyznaniowej żydowskiej oraz dyrektor FKŻ.