W woj. lubelskim jest osiem przejść granicznych – dwa kolejowe i sześć drogowych – z Ukrainą i Białorusią. Na wszystkich prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne.

Działania koordynuje Straż Graniczna, a wspomaga to działanie Państwowa Straż Pożarna poprzez oddelegowanie strażaków, którzy mają uprawnienia ratowników medycznych.
- powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka na konferencji prasowej we wtorek w Lublinie.

Kontrole rozpoczęły się we wtorek przed południem. Jak powiedział na konferencji zastępcaca komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, płk. Tomasz Zybiński dodatkowej kontroli podlegają wszyscy podróżni wjeżdżający do Polski zarówno przez przejścia drogowe jak i kolejowe, wszystkimi środkami transportu.

Strażnicy graniczni wydają karty informacyjne, które wypełnianie są przez podróżnych, a następnie zbierane i przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.

Na kartach tych podaje się dane personalne podróżnych oraz lokalizacyjne, tak, aby w razie potrzeby można było nawiązać z nimi kontakt.
- powiedział płk. Tomasz Zybiński.

Informacje zbierane od podróżnych są gromadzone w specjalnym systemie informatycznym.

Będzie można z nich w każdej chwili skorzystać, gdyby się okazało, że trzeba zlokalizować określoną osobę.
- powiedział wojewoda lubelski.

Strażnikom granicznym pomagają strażacy mający uprawnienia ratowników medycznych, którzy jeszcze przed rozpoczęciem kontroli granicznej mierzą pasażerom temperaturę ciała przy pomocy termometrów bezdotykowych. Komendant wojewódzki PSP w Lublinie Grzegorz Alinowski poinformował, że do pracy w ośmiu punktach sanitarnych na przejściach granicznych w woj. lubelskim oddelegowanych zostało 14 ratowników medycznych; po jednym lub dwóch na każdy z punktów, w zależności od potrzeb.

Jak dodał, są to strażacy z jednostek ratowniczo-gaśniczych z powiatów przygranicznych: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, ale jeśli będzie taka potrzeba, to będą też angażowani strażacy z innych powiatów.

Akcja zapowiada się na długotrwałą.
- powiedział Alinowski.

W razie stwierdzenia wysokiej temperatury – 38 st. Celsjusza lub wyższej - bądź innych objawów wskazujących na zagrożenie chorobą Straż Graniczna może nie zezwolić podróżnemu na wjazd do Polski, w przypadku cudzoziemca. Wobec obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej z wysoką temperaturą dalsze działania będą podejmowane po konsultacji z inspektorem sanitarnym, w zależności od okoliczności i objawów. Wtedy służby sanitarne przeprowadzą wywiad z podróżnym i zdecydują, czy będzie on poddany nadzorowi epidemiologicznemu czy kwarantannie.

Do wtorkowego popołudnia nie stwierdzono przypadków, które wskazywałyby na możliwość wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Straż Graniczna zapowiada, że dodatkowe kontrole mogą tylko nieznacznie wydłużyć czas kontroli granicznej.

Funkcjonariusze na przejściach granicznych wyposażeni są w maseczki i ubrania ochronne.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem odwoływane są imprezy w regionie. Wojewoda lubelski poinformował, że w regionie do 28 marca zaplanowanych zostało 11 imprez masowych, głównie zawodów sportowych. Dotychczas zapadły decyzje dotyczące trzech imprez: mecz piłki ręcznej kobiet Perła Lublin – Zagłębie Lublin odbędzie się bez publiczności, mecze żużlowe sparingowe drużyny Speed Car Motor Lublin, z 14 marca i 21 marca zostały przeniesione na późniejsze terminy. Co do pozostałych imprez trwają jeszcze ustalenia.

Organizatorzy przełożyli koncert grupy Dire Straits Experience zaplanowany początkowo na 12 marca w hali sportowej Globus. Nowy termin koncertu nie został jeszcze podany. Odwołano lub przełożono wiele innych mniejszych wydarzeń zaplanowanych pierwotnie w marcu, takich jak m.in. imprezy Targów Lublin: Targi Edukacyjne, Targi LUBDOM, Targi Mieszkań i Nieruchomości oraz Targi Obróbki Drewna i Metalu. W Puławach odwołano Targi Pracy i Edukacji, a w Chełmie – Dzień Otwarty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.