Led Zeppelin wygrał sprawę sądową wytoczoną przez członków innego zespołu rockowego.
Dziewiąty Okręgowy Sąd Apelacyjny w USA potwierdził werdykt sądu, który orzekł, że „Led Zeppelin” nie ukradł riffu zespołowi „Spirit”.

Gitarzysta zespołu „Spirit” Randy Wolfe, który zmarł w 1997 roku, utrzymywał, że „Stairway to Heaven” naruszyło prawa autorskie do piosenki jego zespołu z 1968 roku o tytule Taurus. Chodziło o klasyczne akustyczne wprowadzenie do „Stairway to Heaven”, które według Wolfe'a brzmiało podobnie do riffu w centrum piosenki „Spirit” napisanej trzy lata wcześniej.

„Stairway to Heaven” jest powszechnie uważany za jedną z najlepszych rockowych piosenek wszechczasów, ale od 2014 roku znajduje się w centrum sporu o prawa autorskie.

Riff w muzyce rockowej to krótka melodia, motyw lub pojedyncza fraza, zwykle część dłuższego solo, często otwierająca utwór i potem powracająca wielokrotnie w czasie jego trwania.

Robert Plant i Jimmy Page z „Led Zeppelin”, którzy napisali piosenkę, mogliby zostać zmuszeni do zapłacenia milionowych odszkodowań, gdyby przegrali. Kwestia dotyczyła gitarowych riffów w dwóch piosenkach. Przedstawiciele Wolfe'a chcieli odtworzyć te dwa nagrania sędziom w ramach wykazania, że Page miał dostęp do piosenki Taurus.

Poprzednie orzeczenie mówiło, że sąd podczas procesu w 2016 r. powinien był odsłuchać nagrania, ale w ostatnim orzeczeniu stwierdzono, że ich odtwarzanie nie miało znaczenia. Stało się tak, ponieważ Plant przyznał się, że miał dostęp do kopii albumu zawierającego piosenkę Taurus.

Jury stwierdziło, że zarówno Page, jak i Plant „mieli dostęp do kompozycji muzycznej Taurus przed napisaniem „Stairway To Heaven”'. Gdy sąd dokonał tego ustalenia, pozostały pytania dotyczące formy wyroku odnośnie znacznego podobieństwa piosenek.

Decyzja sądu może podlegać apelacji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.