- W poniedziałek został powołany uczelniany komitet kryzysowy, który przygotował instrukcje dla pracowników i studentów

– poinformował prof. Wojtyła. Zgodnie z zaleceniami dwie osoby zostały poddane kwarantannie i są pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu.

Jedna z pracownic i jedna studentka były poza granicami Polski. Po przyjeździe poinformowały o tym fakcie rektora PWSZ i zostały poddane kwarantannie.

Zgodnie z zaleceniami komitetu kryzysowego uczelni – jak powiedział prof. Wojtyła - zostały odwołane wszystkie imprezy, które były zaplanowane przez PWSZ. Chodzi o dzień otwarty uczelni, Juwenalia i imprezę studencką "Ekstremalia”.

- W Domu Studenta "Bulionik” wydzieliliśmy jedno piętro, które w sytuacji zagrożenia może służyć jako izolatka. Ponadto wstrzymane zostały wyjazdy służbowe pracowników, wyjazdy studentów oraz przyjmowanie zagranicznych delegacji. W każdym obiekcie zostały umieszczone pojemniki z płynami aseptycznymi. Mamy jednak świadomość, że w przypadku pojawienia się zagrożenia, te działania mogą nie być wystarczające, stąd decyzja o odwołaniu zajęć na uczelni do 16 kwietnia

 – powiedział rektor uczelni.

Prof. Wojtyła dodał, że namawia wykładowców, żeby – jeśli to możliwe - przeszli w tryb e-learningowy i przynajmniej część zajęć prowadzili w trybie on line.

- W ten sposób odpowiadamy na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które rekomenduje taką właśnie formę nauczania w tym trudnym dla wszystkich okresie

 – przekazał.

Rektor tłumaczy decyzję też tym, że kaliska uczelnia ma swoją specyfikę, ponieważ większość studentów dojeżdża na zajęcia.

- Na studia niestacjonarne i podyplomowe przyjeżdżają do nas mieszkańcy różnych regionów – od Szczecina, po Katowice. Większość korzysta ze środków masowej komunikacji, gdzie istnieje poważne ryzyko zarażenia się koronawirusem. Dlatego też po konsultacjach z ministrami: Przemysławem Bilińskim i Marianem Sygitem, który są pracownikami naszej uczelni, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć do 16 kwietnia

 – dodał Andrzej Wojtyła.