Rząd wprowadził kontrole sanitarne i medyczne na granicach drogowych, ale także sprawdzany jest stan zdrowia podróżnych w pociągach relacji międzynarodowych oraz w portach. Elementem takich kontroli jest karta pasażera i kierowcy, która ma ułatwić szybkie dotarcie do potencjalnie zarażonej osoby wirusem SARS-CoV-2.

„Mając na względzie istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pasażerów, pracownicy PKP Intercity od 10 marca br. we wszystkich pociągach kursujących w relacjach międzynarodowych do Polski dystrybuują i zbierają od pasażerów karty lokalizacji w formie ankiety, sporządzonej w języku polskim i angielskim, o czym podróżni są informowani w formie komunikatów wygłaszanych przez nagłośnienie znajdujące się na wyposażeniu pociągu"

- poinformował PKP Intercity w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Ankieta jest także dostępna w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów w komunikacji międzynarodowej.

"Ponadto przy kasach biletowych, znajdujących się na stacjach przygranicznych, zamieszczone zostały informacje Głównego Inspektora Sanitarnego. Z kartą można zapoznać się oraz ją pobrać ze strony intercity.pl" - czytamy.

W karcie przeczytamy: "W celu ochrony Twojego zdrowia, w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, pracownicy służby zdrowia poproszą Cię o wypełnienie tego formularza. Podanie poniższych informacji pozwoli im na kontakt z Tobą jeśli doszło do narażenia na chorobę zakaźną. Bardzo ważne jest aby wypełnić ten formularz dokładnie i w całości. Twoje dane będą zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego. W przypadku dziecka, kartę wypełnia dorosły opiekun".

W formularzu pasażer musi podać imię i nazwisko; PESEL lub numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania(państwo, województwo/region, powiat, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy); numer telefonu do kontaktu (najlepiej komórkowy, można podać więcej niż jeden); adres e-mail do kontaktu; adres tymczasowy (jeżeli osoba w Polsce jest tylko przejazdem (państwo, województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, ewentualnie nazwa hotelu) oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby do kontaktu, w razie nagłej potrzeby).

Przewoźnik zapewnił, że nad bezpieczeństwem podróżnych przez całą dobę czuwają pracownicy Centrum Wsparcia Klienta oraz Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych.

"Informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem i profilaktyce zakażeń zostały przekazane wszystkim pracownikom kolejowych spółek"

- informuje przewoźnik.

PKP Intercity przypomniało, że administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by w miarę możliwości wytypować w obiektach miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych. Obecnie takie pomieszczenia znajdują się na około 40 dworcach w kraju.

Ponadto, na dworcach i przystankach położonych w strefach przygranicznych oraz na wybranych dworcach w całym kraju umieszczone zostały plakaty i ulotki informacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące zasad postępowania w przypadku stwierdzenia objawów zachorowania. Podobne informacje są umieszczone także w pociągach międzynarodowych oraz docierających do portu lotniczego. Plakaty przygotowane przez służby sanitarne umieszczono także na przystankach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, a w części składów SKM wyświetlany jest spot informacyjny Ministerstwa Zdrowia. Apteczki znajdujące się w pociągach i na dworcach sukcesywnie będą doposażane w maseczki ochronne.