Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów minister rozwoju Jadwiga Emilewicz będzie dyskutować różne formy pomocy i wsparcia dla całego sektora gospodarki, w tym także dla branży turystycznej

 - powiedział wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, pełnomocnik premiera ds. promocji polskiej marki.

Zaznaczył, że branża turystyczna jest jedną z najbardziej dotkniętych przez rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. "Główne postulaty branży to poprawienie płynności finansowej" - powiedział.

Dodał, że resort na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem. Dodał jednak, że "do momentu zatrzymania całkowitego rozprzestrzeniania się koronawirusa nie jesteśmy w stanie oszacować straty, jakie poniosły i poniosą firmy turystyczne".

Wiceminister mówił, że poniedziałkowe rozmowy z branżą turystyczną rozpoczęły serię spotkań z przedsiębiorcami z branż dotkniętych epidemią.