2 marca 2020 r. na budynku Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie, przy ul. Puszkina, została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca Harcerską Organizację Podziemną „ISKRA”. Na uroczystości zaprosili przede wszystkim olsztyńską młodzież prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wraz z warmińsko-mazurskim kuratorem oświaty Krzysztofem Markiem Nowackim.

Oni mieli po kilkanaście, maksymalnie 20 lat. Rozpoczynali działalność, gdy nie było żadnej nadziei. Zostało rozbite podziemie antykomunistyczne, opozycja polityczna, represjonowany był Kościół, a Polska pozbawiona była wolności.

– mówił podczas uroczystości dr Jarosław Szarek, wskazując na warunki, w jakich młodzi ludzie decydowali się na realizację marzeń o wolnej Polsce, zakładając podziemne organizacje. 

Prezes IPN podkreślał heroizm olsztyńskich harcerzy:

W czasach komunistycznych, w tych najczarniejszych latach (...) polska młodzież nie pogodziła się z niewolą. Tutaj w Olsztynie kilkudziesięciu młodych ludzi zawiązało Harcerską Organizację Podziemną, która była sprzeciwem wobec niewoli i sowietyzacji Polski. Dzielną i niepokorną młodzież z organizacji „Iskra” upamiętniamy na frontonie szkoły po to, by pokolenie wolnych, młodych Polaków było opiekunem tej historii, kolejnym ogniwem przenoszącym w przyszłość ideały wolnej i niepodległej Polski.

– powiedział.