Ministerstwo Aktywów Państwowych wniosło o pilne zaopiniowanie zmiany projektu planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych. Jak napisano w uzasadnieniu wniosku, związane jest to „z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz potrzebą zwiększenia rezerw strategicznych.”

Wyjaśniono, że aktualizacja planu wynika z działań podjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Dokonywane jest udostępnienie rezerw strategicznych oraz niezbędne będzie zwiększenie ilości i asortymentu rezerw strategicznych przeznaczonych do użycia w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli

– czytamy we wniosku.

Zgodnie z wnioskiem, na podstawie decyzji ministra finansów dotyczącej zmian w budżecie państwa na 2020 r. uzyskano środki z rezerw celowych „w łącznej wysokości 100 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań ministra właściwego do spraw energii w zakresie rezerw strategicznych”.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w grupie rezerw medycznych

- poinformowano.