W odpowiedzi na niższy popyt w ciągu najbliższych dwóch miesięcy SAS zmniejszy częstotliwość połączeń w Skandynawii oraz w Europie. Oprócz już odwołanych lotów do Chin kontynentalnych od 5 marca anulowane zostaną także loty do Hongkongu

 - głosi komunikat.

Ograniczenia w największym stopniu będą dotyczyły połączeń z miejscami najbardziej dotkniętymi w Europie epidemią koronawirusa, czyli Mediolanem oraz Bolonią w północnych Włoszech.

Jednocześnie, jak zaznaczono, SAS wdroży szereg działań mających obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa. Skandynawskie linie ograniczą wydatki na administrację oraz reklamę i marketing, a także wstrzymają zatrudnianie nowych pracowników. Rozważane jest zmniejszenie kosztów pracowniczych poprzez odsyłanie na bezpłatne urlopy lub wcześniejsze emerytury.

Do wtorku rana w Szwecji stwierdzono 20 przypadków koronawirusa.