Zgodnie z nowym programem badań profilaktycznych, który zacznie obowiązywać pod koniec roku. W podstawowym pakiecie znajdą się badania morfologiczne, poziomu glukozy i cholesterolu, pomiar ciśnienia i tętna. Natomiast program badań profilaktyka plus ma wejść w życie od stycznia 2021 roku i obejmie on m.in. choroby nowotworowe i układu krążenia

Wprowadzamy dwa pakiety diagnostyczne: podstawowy i rozszerzony. Pakiet rozszerzony skierowany jest do osób, u których stwierdzone zostały czynniki ryzyka lub ich wyniki będą niepokojące.
- wyjaśnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.