Mirosław Nizio wraz z zespołem zaproponował pomnik na okrągłym placu otoczonym elementami, na których będą umieszczone informacje o bitwie. Została zachowana funkcja fontanny oraz zieleń.

Uzasadnienie wyboru odczytała Marlena Happach, przewodnicząca sądu, architekt, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego:

Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w kwocie 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na uszczegółowienie pracy konkursowej. Pracę uznano za najlepszą ze względu na wartości artystyczne i czytelność ideową symbolicznego przekazu. Zaproponowana forma upamiętnienia umiejętnie podkreśla cywilizacyjną a nie tylko militarną rolę bitwy warszawskiej. Wertykalny gnomon w połączeniu z koncentryczną formą platformy dla elementów wodnych dobrze wpisują się w kontekst placu, w którego gwiaździstej formie zaakcentowana jest jednocześnie osiowość. Prosta forma obelisku dzięki skręceniu zyskuje nowe możliwości interpretacji i oddaje powagę zwycięstwa. Historyczny triumf znajduje swoje widoczne miejsce w panoramie miasta. Zakomponowana woda i zieleń tworzą przy tym przyjazną przestrzeń miejską, gdzie po prostu chce się chodzić. Koncepcja jest otwarta na nowe możliwości i uzupełnienia funkcji.

Deklaracja MKiDN w kwestii finansowego wsparcia budowy pomnika

Minister kultury zadeklarował wsparcie ze strony MKiDN w kwestii finansowania budowy pomnika.

- Jesteśmy gotowi podpisać z Miasto Stołeczne Warszawa porozumienie, jeśli ta inwestycja będzie wymagała większych nakładów finansowych - zapewnił prof. Piotr Gliński.

Nagrody w konkursie

Drugie miejsce zostało przyznane pracy Karola Badyny z Krakowa (40 tys. zł).  Jury nie wybrało III miejsca. Oprócz I i II miejsca przyznano dwa wyróżnienia pierwszego stopnia (po 5 tys. zł) i dwa wyróżnienia honorowe. Przyznano dwa wyróżnienia I stopnia: dla pracy Marcina Kwietowicza i Konrada Żaglewskiego z Warszawy oraz Tomasza Birezowskiego, Piotra Dynowskiego i  Mateusza Trojanowskiego z Warszawy.

Wyróżnienia honorowe trafiły do: Autorskiej Pracowni Projektowej 2 arch. Barbara Getter i Autorskiej Pracowni Projektowo-Plastyczna, artysta rzeźbiarz arch. Andrzej Getter, Kraków oraz do Pawła Nowickiego i Macieja Walczyna z Warszawy.

Prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej od 2 do 6 marca w pawilonie Zodiak, pasaż Wiecha. We wtorek 3 marca o godz. 18.00  odbędzie się dyskusja. 

Skład sądu konkursowego:

 • Marlena Happach, przewodnicząca Sądu, architekt, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • dr Adam Buława, sędzia, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Maria Dydek, sędzia referent, architekt, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
 • dr Piotr Szpanowski, zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Agnieszka Gosik, sędzia, architekt, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 • Renata Kaznowska, sędzia, zastępca prezydenta m.st. Warszawy
 • dr Tomasz Konior, sędzia, architekt
 • prof. dr hab. Wiesław Koronowski, sędzia, Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • Paweł Kurtyka, sędzia, architekt
 • Maciej Kuryłowicz, sędzia, architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Ewa Malinowska-Grupińska, sędzia, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 • Piotr Mazurek, sędzia, radny Rady m.st. Warszawy
 • Jarosław Sellin, sędzia, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • dr Paulina Sikorska, sędzia,  wiceprezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Adam Siwek, sędzia, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej
 • dr Agata Szydłowska, sędzia, Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Wojciech Wagner, sędzia, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Piotr Walkowiak, sędzia, architekt
 • Zbigniew Wieloch, sędzia, architekt, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 • Tomasz Żyłka, sędzia, radny Rady m.st. Warszawy