Nuncjatura apostolska w Polsce – jak to określiła – "wobec wiadomości medialnych rozpowszechnianych w ostatnich dniach" oświadczyła, że nie otrzymała informacji, że Stolica Apostolska zadecydowała o wysłaniu wizytatora apostolskiego "w celu zweryfikowania sytuacji w archidiecezji gdańskiej.

"Dlatego zarówno ta wiadomość, jak i sugerowanie osoby abpa Charlesa Scicluny, metropolity Malty i sekretarza pomocniczego Kongregacji Nauki Wiary, jako wizytatora apostolskiego, są pozbawione podstaw"

– stwierdziła nuncjatura.

Zaznaczyła jednak, że "na polecenie Stolicy Apostolskiej od kilku miesięcy trwają konsultacje z biskupami, kapłanami i wiernymi świeckimi archidiecezji gdańskiej oraz innych diecezji polskich w celu wyłonienia następcy abpa Sławoja Leszka Głódzia. Mianowanie i moment ogłoszenia nowego arcybiskupa należą wyłącznie do najwyższych władz Kościoła".

Nuncjatura poinformowała równocześnie, że korespondencja, za lub przeciw posłudze arcybiskupa gdańskiego, jest regularnie wysyłana do kompetentnych dykasterii Stolicy Apostolskiej. Zaznaczyła też, że "nie jest organem orzekającym i decydującym w sprawach dotyczących biskupów, duchowieństwa lub zakonników działających w Polsce. Ta funkcja w sposób jednoznaczny leży w gestii organów Stolicy Apostolskiej".

Przekazała również, że nuncjusz apostolski w Polsce "regularnie odwiedza biskupów polskich i ich diecezje zarówno przy okazji szczególnie znaczących uroczystości diecezjalnych, jak i za każdym razem, gdy biskupi proszą o jego obecność".

"W związku z zadaniami legata papieskiego nuncjusz apostolski w Polsce odwiedził archidiecezję gdańską i abpa Sławoja Leszka Głódzia, tak jak zwykł to czynić wobec wszystkich innych hierarchów w Polsce"

– podała nuncjatura.

W zakończeniu oświadczenia poinformowała, że w ostatnich miesiącach nuncjusz spotkał się z kapłanami, zakonnikami i wiernymi świeckimi z tej archidiecezji. Potwierdziła też, że "w marcu odbędzie się spotkanie z grupą wiernych z archidiecezji gdańskiej”.

W oświadczeniu nuncjatura poprosiła wszystkich o duchowe wsparcie, aby mogła kontynuować swoją misję w spokojny i bezstronny sposób dla dobra całego Kościoła w Polsce.