Wybór nowego prezesa Izby Karnej jest konieczny po przejściu w stan spoczynku w połowie lutego sędziego Stanisława Zabłockiego - dotychczasowego prezesa Izby Karnej.

- Wyłoniona trójka kandydatów zostanie teraz zaopiniowana przez I prezes Sądu Najwyższego i wraz z opiniami protokół wyborów przesłany zostanie do prezydenta, którego zadaniem jest powołanie prezesa Izby Karnej

 - przekazał dziennikarzom sędzia Laskowski.

Jak dodał po przejściu w stan spoczynku sędziego Zabłockiego I prezes Sądu Najwyższemu powierzyła tymczasowo kierowanie pracami tej Izby sędziemu Wiesławowi Kozielewiczowi, który dziś prowadził zgromadzenie sędziów tej Izby. Laskowski przypomniał, że według przepisów "takie tymczasowe kierowanie Izbą może trwać maksymalnie sześć miesięcy".