Wpływ epidemii na działalność odczuła każda z 577 firm, które wzięły udział w ankiecie, przeprowadzonej wspólnie przez oba zrzeszenia wśród ich członków. 90 procent respondentów określiło ten wpływ jako średni lub silny, a połowa zamierza obniżyć cele biznesowe na bieżący rok – napisano w komunikacie izb.

Wobec firm stosowano restrykcje i często sprzeczne ze sobą przepisy. Wiele przedsiębiorstw, którym zezwolono na powrót do pracy, nie posiada wystarczającego personelu, by wznowić w pełni działalność, klientów, którzy kupowaliby ich produkty czy usługi, lub środków transportu towarów i osób, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie.

Jako najważniejsze wyzwania określono nieprzewidywalne przepisy, restrykcyjne wymogi kwarantanny oraz surowe warunki stawiane firmom przed wznowieniem działalności. Połowa ankietowanych zadeklarowała, że podlega niespójnym przepisom w różnych częściach kraju i na różnych szczeblach administracji, a w dodatku reguły te czasem szybko się zmieniają.

Na przykład dostawy mogą być poddane wielu uciążliwym restrykcjom, gdy przechodzą przez prowincje, miasta, a nawet dzielnice – napisano.

Ponad 300 europejskich firm aktywnie wspiera wysiłki na rzecz opanowania epidemii Covid-19, a wiele przekazało zaopatrzenie medyczne do regionów dotkniętych kryzysem, wsparło finansowo walkę z wirusem i zaoferowało pomoc logistyczną – wynika z ankiety.

Mozaika sprzecznych przepisów, która powstała z walki z Covid-19, wytworzyła setki lenn, sprawiając, że przemieszczanie towarów i ludzi poprzez Chiny stało się prawie niemożliwe

 - ocenił cytowany w komunikacie prezes Izby Handlowej UE w Chinach Joerg Wuttke.

Opanowanie wirusa jest najważniejszym zadaniem, ale standaryzacja przepisów na przestrzeni większych jurysdykcji również powinna być priorytetem, aby podnieść realną gospodarkę z powrotem na nogi

- dodał.

Prezes niemieckiej izby handlowej w północnych Chinach Stephan Woellenstein zaznaczył, że Chiny starają się utrzymać w mocy środki zapobiegania epidemii, a jednocześnie przywrócić normalną pracę gospodarki. „To będzie wymagało od chińskiego rządu zastosowania środków wsparcia dla najbardziej dotkniętych, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, dopóki działalność nie wróci do normy”- ocenił.

Chińskie ministerstwo handlu zapewniło w czwartek, że problemy zagranicznych firm wznawiających działalność w ChRL po przerwie spowodowanej koronawirusem zostaną wkrótce rozwiązane. Podczas internetowego briefingu prasowego przedstawiciel resortu Li Xinggan przyznał, że epidemia wywołała trudności w łańcuchach dostaw handlu zagranicznego. Trudności te mają jednak charakter lokalny i ograniczony, i są całkowicie możliwe do opanowania - ocenił.