Na rozpoczynającym się posiedzeniu Senat zajmie się uchwaloną przez Sejm 14 lutego ustawą budżetową na rok 2020. Zakłada ona zbilansowanie dochodów i wydatków, mających wynieść po 435,3 mld zł.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wprowadzenie 10 poprawek do ustawy budżetowej. Jedna z nich zakłada przeznaczenie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych. To taka sama kwota, jaką przeznaczono na rekompensatę dla TVP i Polskiego Radia w niedawnej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej. Senat chciał odrzucenia tej noweli, lecz Sejm się na to nie zgodził. Nowela czeka teraz na decyzję prezydenta.

Karczewski pytany na konferencji prasowej w Senacie o to, czy PiS poprze zaproponowane poprawki do ustawy budżetowej, szczególnie tę, która zakłada przeznaczenie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych powiedział, że był czas na debatę o służbie zdrowia, o onkologii i innych chorobach.

Wicemarszałek dodał, że sam prowadził niezliczoną liczbę debat, konferencji i sympozjów na temat funkcjonowania służby zdrowia.

"To źle, bardzo źle, że opozycja wykorzystuje tragedie ludzi chorych onkologicznie, tragedie dzieci psychicznie chorych w kampanii wyborczej. Był odpowiedni czas na debatę i dyskusję"

- ocenił Karczewski.

Dodał, że jego klub jeszcze nie zastanawiał się nad poszczególnymi poprawkami. "Spotkanie klubu dotyczące ustosunkowania się do poszczególnych poprawek przyjętych przez komisje odbędzie w odpowiednim czasie" - zaznaczył Karczewski.

Senacka komisja poparła również poprawki zwiększające budżet Kancelarii Senatu o 7 mln 400 tys. zł oraz przewidujące przywrócenie Senatowi 114 mln 320 tys. zł przeznaczonych na działalność polonijną, które zgodnie z ustawą budżetową mają być przesunięte m.in. do KPRM (63,2 mln zł) i innych jednostek (m.in. resortów rodziny, edukacji, spraw zagranicznych) na realizację zadań związanych z pomocą środowiskom polonijnym.

Komisja opowiedziała się też za zwiększeniem budżetu RPO oraz za poprawką, która kieruje dodatkowe fundusze dla tych samorządów, gdzie 50 proc. powierzchni zajmują parki narodowe i rezerwaty oraz na walkę ze smogiem.

Ustawa budżetowa na 2020 r. została uchwalona przez Sejm 14 lutego. Założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.