Sąd uznał, że generałowie, którzy m.in. pełnili kierownicze stanowiska w instytucjach obrony narodowej, w latach 2002-2010 żądali od firm wykonujących usługi dla wojska oddania części zapłaconych sum. Oprócz wspomnianej wyżej kary zostali też zdegradowani.

Sprawa dotyczyła w sumie 17 oskarżonych. W przypadku dwóch, skazanych wcześniej na kary więzienia w zawieszeniu, wyrok się uprawomocnił, a ponadto prawomocnie orzeczono kary więzienia w zawieszeniu dla kolejnych sześciu. Niektórych, w tym byłego wiceministra obrony Laszlo Fapala, uniewinniono.

W przypadku czterech oskarżonych poniedziałkowy wyrok drugiej instancji – uniewinnienie jednej osoby oraz umorzenie sprawy wobec trzech kolejnych - nie jest jeszcze prawomocny i sprawa będzie kontynuowana w sądzie najwyższym (Kurii).

Łączna suma, której dotyczył proces, wynosiła 200 mln forintów (600 tys. euro). Większość oskarżonych zapewniała o swojej niewinności, ale kilku przyznało się do winy i złożyło zeznania obciążające kolegów.