To bardzo ważny dzień w dziejach tego miejsca. Od 164 lat najpierw starożytnicy, a później muzealnicy dążyli do tego, aby istniejące w tym miejscu relikty z początków państwa polskiego zabezpieczyć w odpowiedni sposób dla potomności i przygotować godne miejsce dla prezentacji i ochrony dla przyszłych pokoleń. Tu bowiem rodziła się Polska, tu są korzenie korony pierwszych Piastów. To szczególny dzień dla polskiego muzealnictwa i kultury.

– podkreślił Wyrwa.

Jak dodał, dzięki tej inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura muzealna, umożliwiająca pełnienie przez placówkę roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego związanego z początkami państwa polskiego, dynastii piastowskiej i początkami chrześcijaństwa w Polsce.

W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt posiadający nowoczesne pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, bibliotekę i archiwum, sale edukacyjne, m.in. sale kinowe dla prezentacji filmów o Ostrowie Lednickim i początkach państwa polskiego, pomieszczenia magazynowe, sale ekspozycyjne zarówno wystaw stałych, jak i czasowych oraz konferencyjne.

Ks. prymas Polak docenił pracę i wysiłek pracowników muzeum, dbających o to, by przyszłe pokolenia nie zapomniały o miejscu, gdzie swoje początki miało państwo polskie.

Na tych fundamentach, które kładziemy, są jednocześnie fundamentami, które wyrastają z naszych chrześcijańskich korzeni dziedzictwa pierwszych Piastów. Na tych właśnie fundamentach wzrosło i polskie państwo, i wyrastało z nich także całe dziedzictwo chrześcijańskie naszego narodu. To muzeum jest dla mnie przede wszystkim wielkim dziełem i owocem ludzkiej pracy, która pragnie poprzez olbrzymi wysiłek podejmowany przez wszystkich pracowników, zachować dla potomnych to wielkie dziedzictwo skupione wokół Jeziora Lednickiego. To jest nie tylko wielka miłość do przeszłości, ale także wielka odpowiedzialność za przyszłość nas wszystkich.

– zaznaczył.