Informacje dotyczą osób pochowanych na terenie trzech kwater cmentarza Rakorkeresztur w Budapeszcie. Dwie z kwater – nr 298 i 201 – były w czasach komunizmu cmentarzem więziennym, gdzie chowano m.in. ofiary procesów pokazowych, straconych w związku z rewolucją węgierską 1956 roku.

Viktor Szabo z NOERI powiedział, że właśnie te kwatery są miejscem, gdzie spoczywa najwięcej ofiar komunizmu na Węgrzech. Opracowanie życiorysów i określenie nazwisk spoczywających tam osób to wynik kilkuletniej pracy wykonanej przez NOERI wspólnie z Komitetem Pamięci Narodowej (NEB) oraz Archiwum Historycznym Państwowych Służb Bezpieczeństwa.

Jak podkreślił Szabo, oparto się przede wszystkim na dokumentach archiwalnych, np. aktach więziennych czy księgach cmentarnych, bo w przypadku znacznej części ofiar nie przeprowadzono ekshumacji, ta bowiem wymaga wniosku potomków. Z tego powodu często nie jest znane konkretne miejsce pochówku danych osób, a jedynie kwatera.

Wśród osób pochowanych na terenie wspomnianych kwater są m.in. premier Węgier z okresu rewolucji 1956 roku Imre Nagy, a także minister obrony z tego okresu Pal Maleter, skazani na karę śmierci 15 czerwca 1958 roku i straceni dzień później. Spoczywa tam również salezjanin Istvan Sandor, skazany w 1952 roku w procesie pokazowym za działalność antydemokratyczną i stracony w 1953 roku; Sandor został beatyfikowany w 2013 roku.

Życiorysy opublikowano w związku ze zbliżającym się Dniem Pamięci Ofiar Dyktatury Komunistycznej, obchodzonym na Węgrzech 25 lutego.