Odsetek badanych pozytywnie oceniających urząd prezydenta spadł o 2 punkty procentowe i aktualnie wynosi 45 proc., przy czym odsetek wskazań negatywnych wynosi 42 proc., czyli tyle samo, co w styczniu. Odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak prezydent wykonuje swoje obowiązki, to 13 proc. i w stosunku do ubiegłego miesiąca wzrósł o 2 punkty procentowe. Jak podkreśla Kantar „sytuacja ta, obserwowana z perspektywy jednego miesiąca, wydaje się stabilna – spadki ocen o 2 punkty procentowe nie są bowiem zmianami istotnymi”.

Wypełnianie obowiązków przez Andrzeja Dudę najlepiej oceniają wyborcy PiS (93 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (82 proc.). Gorzej działalność prezydenta oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (78 proc. ocen negatywnych), Lewicę (69 proc.), a także PSL-Kukiz'15 (68 proc.) oraz badani o lewicowych (72 proc.) poglądach politycznych.

Z kolei odsetek badanych pozytywnie oceniających w lutym pracę premiera Mateusza Morawieckiego wynosi 44 proc. i przewyższa o 3 pkt. proc. udział osób będących odmiennego zdania (41 proc.). 15 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie. W porównaniu do stycznia, w lutym ocena premiera uległa nieznacznej zmianie - odsetek osób negatywnie oceniających jego pracę spadł o 2 pkt procentowe, również o 2 pkt proc. wzrósł odsetek osób niezdecydowanych, a udział osób pozytywnie oceniających pracę szefa rządu pozostał bez zmian.

Mateusz Morawiecki otrzymuje najwięcej pozytywnych ocen od wyborców PiS (93 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (81 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat Lewicy (75 proc. negatywnych opinii i KO (71 proc.) a także badani o poglądach lewicowych (62 proc.) i centrolewicowych (57 proc.).

Pracę rządu dobrze oceniło w lutym 44 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. procentowy); odsetek osób będących odmiennego zdania jest o 1 pkt. procentowy niższy i w lutym wynosi 43 proc. Odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii w tej sprawie wyniósł 13 proc.

W komentarzu do badania Kantar podkreśla, że kampania do wyborów prezydenckich ruszyła tuż po przeprowadzeniu tego badania.

„Tym samym jego wyniki, odnoszące się do oceny działalności obecnego prezydenta, stanowią punkt wyjścia, do którego będziemy się odnosić w kontekście efektów działań obecnego prezydenta w walce o reelekcję”.
- zaznaczono.

Jednocześnie autorzy badania przypominają historię sprzed ostatnich wyborów prezydenckich, która „pokazuje, że w trakcie kampanii można wiele zyskać, ale także stracić nawet największą przewagę nad rywalami”.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-12 lutego 2020 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1006 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.