Na stronie internetowej ministerstwa opublikowano następujące nazwiska:

Blomberg-Mrozowska Maria (1883-1956), Boruciński Michał (1885-1976), Breyer Tadeusz (1874-1952), Bukowska Maria Molly (1883-1970), Cieślewski Tadeusz (1870-1956), Czajkowski Stanisław (1878-1954), Gałek Stanisław (1876-1961), Gawiński Antoni (1876-1954), Grabarz Antoni (1904-1965), Iwanowski Błażej (1889-1966), Jackowski Stanisław (1887-1951), Jagmin Stanisław (1875-1961), Karpiński Alfons (1875-1961), Kopczyński Bronisław (1882-1964), Koźniewska Maria (1875-1968), Kraśnik Zdzisław (1881-1964), Krzyżanowska Michalina (1883-1962), Kuryatto Czesław (1902–1951); Lasocki Kazimierz (1871-1952); Laurans Michał du (1873–1959), Łuczyńska-Szymanowska Irena (1890-1966), Mondral Karol (1880-1957), Nartowski Tadeusz (1892-1971), Nehring Maciej (1901–1977), Ossecki Wilhelm (Wilk) (1892-1958), Piotrowski Wacław (1887-1967), Podgórski Stanisław (1882-1964), Pstrokoński-Poray Stanisław (1871-1954?), Purzycki Kazimierz (1879–?), Ronowska J. M. (? - ?), Römer Anna (1870-1952), Rzecki Stanisław (1888-1972), Sipiński Alfred Józef (1886-1968), Skotnicki Jan (1876–1968), Stankiewicz Zofia (1862-1955), Styka Tadeusz (1889-1954), Styka Adam (1890-1959), Szańkowski Bolesław (1873-1953), Szymanowski Marian (?–?), Wdowiszewski Czesław (1904-1982), Zawadzki Stanisław (1878-1960). 

Spadkobiercy lub osoby posiadające wiedzę na temat żyjących spadkobierców wymienionych wyżej artystów proszeni są o kontakt z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: eprzyluska@mkidn.gov.pl, tel. + 48 22 421 02 91