Według informacji portalu, nowy szef będzie powołany początkowo na trzy miesiące, na stanowisko pełniącego obowiązki szefa CBA. 

Ernest Bejda na stanowisko szefa CBA pracował od 2015 roku (początkowo również jako pełniący obowiązki szefa), wcześniej w latach 2006-2009 był zastępcą szefa tej jednostki. 

Z kolei Andrzej Stróżny zaczął pracę w policji w 1992 r. pod obyciu zasadniczej służby wojskowej. Przez kolejne lata wspinał się przez kolejne szczeble kariery policyjnej, odbywając liczne kursy, w tym kursy oficerskie. Służbę w policji zakończył jako starszy aspirant pełniący funkcję zastępcy naczelnika wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Jesienią 2006 r. przeniósł się z policji do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do delegatury katowickiej, gdzie objął stanowisko dyrektora departamentu postępowań karnych. W związku z przeniesieniem do ABW odbył kolejne kursy oficerskie - informuje TVP Info.