Tablica upamiętnia:

  • Józefa Wybickiego (1746-1822) – autora słów „Mazurka Dąbrowskiego”
  • Karola Kurpińskiego (1785-1857) – kompozytora „Warszawianki” – hymnu Powstania Listopadowego
  • Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) – kompozytora „Roty”

W Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu, na tzw. „Skałce Poznańskiej”, obok urny z sercem Jana Henryka Dąbrowskiego, bohatera hymnu, spoczywają Józef Wybicki oraz Feliks Nowowiejski.

Autorami tablicy są artyści plastycy Robert Sobociński i Aleksander Korczak. Wizerunek orła pochodzi z sarkofagu Jana Henryka Dąbrowskiego, znajdującego się w kościele św. Michała Archanioła w Winnej Górze.