Na podstawie dokumentów, do których dotychczas udało się nam dotrzeć, jest to około 6 tysięcy 200 nazwisk płockich Żydów. Są to dane, które zostały już zweryfikowane i potwierdzone. 

– powiedział prezes Fundacji Nobiscum Piotr Dąbrowski, informując o efektach dotychczasowych prac archiwalnych, których celem jest upamiętnienie dawnej płockiej społeczności żydowskiej. 

Jak dodał Dąbrowski, źródła i publikowane dotąd wydawnictwa wspominają o liczbie około 9 tys. Żydów, którzy mieszkali w Płocku w latach 30. XX wieku.

Wiadomo jednak, że część płockich Żydów tuż po wybuchu II wojny światowej opuściła miasto, uciekając przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi. 

– zaznaczył.

Prezes Fundacji Nobiscum podkreślił, że realizowany od września ubiegłego roku projekt „Pamięć. Płock 1939” będzie kontynuowany, zarówno w ramach dalszych kwerend archiwalnych, jak również dzięki przekazywanym tam informacjom, np. z archiwów rodzinnych. Jak zapowiada Fundacja Nobiscum, audiowizualna prezentacja dotychczasowych efektów prac archiwalnych - które w ramach projektu „Pamięć. Płock 1939” prowadziła Gabriela Nowak-Dąbrowska - odbędzie się 1 marca w Płockiej Galerii Sztuki. Specjalne fotografie na potrzeby prezentacji wykonała Among Scratches. Premierze towarzyszyć będzie koncert zatytułowany „Zachor” w wykonaniu płockiego projektu 3kropki. Nazwiska płockich Żydów, którzy mieszkali w tym mieście do 1939 r., opublikowane zostaną jednocześnie na prowadzonej przez Fundację Nobiscum internetowej stronie JewishPlock.eu.

Płoccy Żydzi stanowili jedną z najstarszych społeczności żydowskich na ziemiach polskich. Tuż przed wybuchem II wojny światowej przygotowywali się do obchodów 700-lecia osiedlenia się w tym mieście. W 1939 r. Żydzi stanowili jedną trzecią mieszkańców Płocka. Holokaust przeżyli nieliczni. Ci, którzy powrócili do rodzinnego miasta po zakończeniu II wojny światowej, w większości wyemigrowali następnie z Polski, głównie w latach 50. i 60. XX wieku.

W maju 2019 r. Fundacja Nobiscum uruchomiła portal JewishPlock.eu, który – jak wówczas wyjaśniła – „w swym założeniu stanowić ma stale rosnące kompendium wiedzy o historii żydowskiej społeczności Płocka, ale także regionu”. Na portalu opublikowano m.in. ok. 300 reprodukcji fotografii i dokumentów, w tym pochodzących z rodzinnych archiwów potomków płockich Żydów, mieszkających obecnie np. w Izraelu i USA, które nie były wcześniej publikowane.