Hierarcha wyraził zaniepokojenie przyjęciem przez Radę Miasta Poznania we wtorek - mimo protestów ruchów społecznych i sprzeciwu radnych PiS - Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym.

Metropolita poznański wskazał w przekazanym mediom oświadczeniu, że dokument, który ma regulować wszystkie obszary aktywności miasta, został przyjęty "bez wystarczających konsultacji społecznych i bez uwzględnienia głosu sprzeciwu tysięcy mieszkańców Poznania".

"W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodzin, dzieci i młodzieży oraz w trosce o dobro przyszłych pokoleń i rozwój naszego regionu wyrażam głęboki niepokój w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości"

– napisał w oświadczeniu abp Gądecki.

"W świetle opinii wielu poznańskich rodzin, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w poważny sposób ingeruje ona w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój. Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej, ponieważ promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania"

- czytamy.

Jak dodał, dokument ten – poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym – praktycznie stwarza okazję do promowania ideologii gender, a papież Franciszek uznaje tę ideologię za jeden z głównych przejawów zła we współczesnym świecie.

Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym opracowano w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 r. Zobowiązuje ona europejskie samorządy lokalne i regionalne do użycia ich kompetencji i wpływów w celu osiągnięcia większej równości w swojej społeczności. W uzasadnieniu przyjętej we wtorek uchwały podkreślono, że przyjęcie karty ma być "formalnym wyrazem zaangażowania Miasta Poznania w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, a także deklaracją wdrażania na terenie miasta wynikających z niej zobowiązań". 

Do przyjęcia Karty krytycznie odniosło się również Forum Współpracy Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych.

"To, co najbardziej niepokoi, to totalny charakter karty. Miasto uznaje sprawę równości płci jako sprawę dla samorządu najważniejszą, pierwszoplanową i fundamentalną, sprawą, której podporządkowane mają być wszystkie inne działania, w każdym obszarze aktywności. Sprawa równości płci ma mieć pierwszeństwo i być przedkładane ponad inne chronione wartości, w tym dobro rodziny" - napisali przedstawiciele Forum w wydanym oświadczeniu.