Przebudowa stacji Białystok to element przygotowywanej modernizacji ponad 70-km odcinka Czyżew-Białystok trasy Rail Baltica. Nie jest jeszcze rozstrzygnięty przetarg na odcinek Czyżew-Białystok; prowadzi go PKP PLK.

Wojewoda Bohdan Paszkowski wyjaśnił na konferencji prasowej, że wydana decyzja lokalizacyjna dotyczy przebudowy ok. 6 km torów w obrębie miasta Białystok - od stacji Białystok Wiadukt do okolic ulicy Sitarskiej. Będzie zlikwidowany przystanek Białystok Wiadukt, powstanie nowy Białystok Zielone Wzgórza, zmieni się układ torów, peronów przy stacji Białystok. Będzie też przebudowana infrastruktura techniczna i dostosowana do planowanych prędkości pociągów po modernizacji trasy Rail Baltica. To - jak przypomniał wojewoda - 200 km/h dla pociągów osobowych i 120 km/h w przypadku towarowych.

Ponadto, po przebudowie stacji, piesi będą wchodzić na perony z dworca przez tunel, nie będzie można przechodzić przejściami po torowisku, będą zdemontowane obecne kładki nad torami dla pieszych, zmieni się „geometria” stacji, mają być na niej cztery perony. Nad peronami, na całym terenie, gdzie - jak tłumaczył wojewoda - będzie się odbywał ruch pasażerski na dworcu - pojawi się łamane zadaszenie nawiązujące stylem do czasów carskich. W takim stylu i charakterze jest bowiem zabytkowy dworzec kolejowy w Białymstoku (kończy się prowadzona przez PKP SA modernizacja tego dworca, ma być oddany do użytku w połowie 2020 r.). Po przebudowie stacji cała infrastruktura ma być dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Paszkowski podkreślił, że inwestycja w obrębie stacji Białystok jest ważna, potrzebna, wpłynie na unowocześnienie całego układu kolejowego na tej stacji, który obecnie jest - jak to określił – „trochę zabytkowy” pod względem technicznym. Wojewoda podkreślił, że inwestycja pozwoli na bardziej bezpieczny ruch, szybszy, „dostosowany do standardu obsługi pasażerów na poziomie XXI w”.

Wojewoda Bohdan Paszkowski powiedział, że ma nadzieję, że inwestycja rozpocznie się być może jeszcze w 2020 r. Prace planowane są na trzy lata, w tym czasie dworzec ma funkcjonować.

Na początku lutego - po orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej, do której odwołały się firmy - PKP PLK unieważniły wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na odcinek Czyżew-Białystok. Po uzupełnieniu dokumentacji ma być ponowna ocena ofert i ponowy wybór najkorzystniejszej oferty. Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK SA w Białymstoku Andrzej Kierman poinformował, że spółka chciałaby podpisać umowę z wykonawcą w końcu pierwszego kwartału lub na początku drugiego kwartału 2020 r. Kierman powiedział, że planowane prace mają „ogromny zakres” i PKP PLK liczą na to, że wybrany w przetargu wykonawca to zrealizuje.

Andrzej Kierman zaznaczył także, że przebudowa stacji Białystok ma być skorelowana z planami miasta Białystok na budowę w rejonie dworca tzw. komunikacyjnego węzła intermodalnego, centrum przesiadkowego. Ma powstać peron, który umożliwi pasażerom kolei przemieszczenie się do centrum przesiadkowego autobusów miejskich.

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował, że cały odcinek Czyżew-Białystok Rail Baltica podzielony jest na odcinki jeżeli chodzi o wydawanie zarówno decyzji lokalizacyjnych, jak i pozwoleń na budowę. Są już np. wydane decyzje lokalizacyjne jeżeli chodzi o stacje Białystok, Szepietowo, Czyżew, procedowana jest decyzja dla odcinka od stacji Szepietowo do stacji Łapy (bez stacji Łapy), nie ma jeszcze wniosku o decyzję lokalizacyjną dla stacji Łapy. Jest również wydane pozwolenie na budowę stacji Szepietowo i Czyżew, wcześniej były też wydane pozwolenia dotyczące dworców Białystok, Czyżew, Jabłoń Kościelna i Szepietowo.