Jak wynika z badania CBOS "Samopoczucie Polaków w roku 2019", w minionym roku 64 proc. Polaków często lub bardzo często miało poczucie, że wszystko układa im się dobrze, a nieco mniej - 61 proc. czuło zadowolenie, że coś im się powiodło w życiu. 57 proc. wielokrotnie czuło dumę ze swoich osiągnięć, a niemal co drugi (48 proc.) był czymś szczególnie zaciekawiony lub podekscytowany.

Negatywne emocje w 2019 r. - rozdrażnienie lub zdenerwowanie zadeklarowało 38 proc., natomiast 31 proc. badanych stwierdziło, że wielokrotnie miało poczucie lekceważenia przez władzę. 25 proc. ankietowanych co najmniej często odczuwało zniechęcenie lub znużenie, a więcej niż jedna piąta (22 proc.) – bezradność. Stosunkowo rzadsze były takie stany, jak wściekłość (14 proc.), depresja, bycie nieszczęśliwym (14 proc.) oraz – deklarowane przez nielicznych – myśli samobójcze (1 proc.).

Z badania CBOS wynika również, że miniony rok był dla Polaków lepszy niż poprzedni - 2018. W roku 2019 do rekordowo wysokiego poziomu wzrósł odsetek badanych, którzy często lub bardzo często odczuwali takie emocje, jak pewność, że wszystko układa się dobrze oraz duma z własnych osiągnięć. Nieco ubyło natomiast tych, którzy wielokrotnie mieli poczucie lekceważenia przez władzę oraz doświadczali depresji. Odsetki respondentów deklarujących częste przeżywanie stanów takich, jak depresja i wściekłość są najniższe spośród zarejestrowanych w ciągu ostatnich trzydziestu lat - wskazano w opracowaniu badania.

Zauważono również, że lepszym samopoczuciem wyróżniają się badani mający mniej niż 35 lat, zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, uzyskujący wysokie dochody per capita (co najmniej 2000 zł), a ponadto najbardziej zaangażowani w praktyki religijne oraz deklarujący prawicowe poglądy polityczne.

Gorszemu samopoczuciu natomiast najbardziej sprzyja zła sytuacja ekonomiczna - negatywne emocje częściej deklarowali badani niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej. Również najsłabiej wykształceni częściej od pozostałych doświadczali stanów depresyjnych, a jednocześnie rzadziej doznawali takich pozytywnych emocji, jak zaciekawienie, duma, poczucie, że coś się powiodło i że wszystko układa się dobrze.

W opracowaniu CBOS wskazano też, że poczucie zdenerwowania, rozdrażnienia częściej niż przeciętnie doświadczają mieszkańcy miast półmilionowych i większych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 28 listopada – 5 grudnia 2019 roku na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.