Manifest mec. Andrzejewskiego: Nikt nas nie będzie pouczał, czym jest praworządność

W sobotę około 20 tys. osób manifestowało pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie w geście poparcia dla reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Od kilku dni trwa również akcja mailingowa, która ma na celu uświadomić Zachodowi potrzebę zmian w polskim sądownictwie. - Nikt nas nie będzie pouczał, czym jest praworządność. Ciężko ją wywalczyliśmy i to przez pokolenia - pisze w manifeście mecenas Piotr Łukasz J. Andrzejewski.

Mec. Piotr Łukasz J. Andrzejewski
fot. Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska

W minioną sobotę przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego w manifestacji poparcia dla reformy sądownictwa - "Obrońmy naszą suwerenność" - wzięło udział około 20 tysięcy osób. - Ani kroku w tył! - apelował do rządzących Adam Borowski, były opozycjonista, przewodniczący komitetu Suwerenni, współorganizatora manifestacji.

W ramach wyrażenia społecznego poparcia dla reform polskiego sądownictwa, od środy trwa akcja rozsyłania do zachodnich polityków oraz mediów listów, w których prezentowana jest prawdziwa sytuacja w Polsce i wyjaśniana potrzeba przeprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości. Akcja spotkała się już z dużym zainteresowaniem oraz międzynarodowym odzewem.

W związku z sobotnią demonstracją, Piotr Łukasz J. Andrzejewski, adwokat, działacz opozycji antykomunistycznej, członek Trybunału Stanu, przygotował manifest, który poniżej publikujemy w całości:

Toczy się batalia o kształt polskiej suwerenności, o samostanowienie narodu.

Polski Trybunał Konstytucyjny jest jedynym sądem prawa porządkującym jego zgodność z wolą narodu, z konstytucją i prawem naturalnym – wara od podważania jego kompetencji. Stawianie się ponad obowiązującym prawem części członków „kasty” sądowniczej posuwa się do wypaczania treści i hierarchii norm prawa, łamania legalności działania, nawoływania do buntu wobec reformowania instytucji wymiaru sprawiedliwości i usuwania patologii ich funkcjonowania.

Czas upomnieć się o szacunek dla wspólnotowych dóbr osobistych Narodu Polskiego. Są one oparte o historyczną, wielowiekową tożsamość. Polacy kształtowali zręby europejskiej demokracji i rządów prawa, wolność osobistą i zbiorową, poszanowanie dla prawa, nadanie mu rangi obowiązującej, głęboko etycznej i służebnej roli.  Miłość ojczyzny – „wolność od obcej przemocy nakazów” to fundament naszej tożsamości.

Dzisiaj nie dajmy sobą pomiatać przez przemoc instytucjonalną – strojącą się w hasła obrony wartości. My je praktykujemy, a oni je łamią. Nikt nas nie będzie pouczał czym jest praworządność. Ciężko ją wywalczyliśmy i to przez pokolenia. Niech się jej od nas uczą zbuntowani sędziowie, których wyzwoliliśmy od służebności stereotypom systemu komunistycznego – jak widać, nieskutecznie.

Dezorganizowanie wymiaru sprawiedliwości przybrało charakter łamania praw człowieka  do bezzwłocznego procesu i sprawiedliwego realizowania obowiązującego prawa, gdzie interes podsądnych przeważa nad interesem sędziów.

Dywersyjne odwoływanie się do zewnętrznej interwencji z pominięciem demokratycznych procedur kształtowania instytucji państwa polskiego wymaga dziś stosownej oceny i reakcji. Po to jesteśmy zjednoczeni jako ruch egzekucji kształtowania i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dosyć podważania przez znieprawionych funkcjonariuszy władzy sądzenia – kompetencji władzy ustawodawczej czy prezydenta – jako naczelnego organu władzy wykonawczej w państwie. Przyszedł czas, aby w reformie funkcjonowania sądownictwa przystąpić do weryfikacji wszystkich sędziów pod kątem przestrzegania przez nich zasad legalizmu (art. 7 konstytucji). 

Kluby Gazety Polskiej, środowiska Solidarności, Strefy Wolnego Słowa i wszystkich patriotów gromadzących się tworzą ruch egzekucji prawa jako trwałą formację społecznego poparcia suwerenności polskiego państwa i jego prawa. Przed nami wzmożona droga aktywności obywatelskiej. Musimy kontrolować naruszenia praworządności przez organy Unii Europejskiej i reagować dla jej przywrócenia.

Naszym zadaniem jest:

I/ Przywrócenie praworządności w funkcjonowaniu UE w oparciu o kompetencje traktatowe państw członkowskich tej organizacji i ich instytucji i osób fizycznych (art.19 ust.3 traktatu lizbońskiego i art.263 traktatu o funkcjonowaniu UE)

II/ Wspieranie dyscyplinowania przez polski Sąd Najwyższy w swojej kompetencji Izbę Dyscyplinarną, sędziów łamiących posłuszeństwo konstytucyjnej zasadzie legalizmu w ich działaniu (art. 7 konstytucji).

Domagamy się odsunięcia od sprawowania orzekania sędziów niezawisłych od wiążącego ich prawa, naruszających prawa podsądnych i godzących w suwerenny byt Polskiego Państwa i jego organów.

 

Źródło: niezalezna.pl

#Piotr Łukasz J. Andrzejewski #manifest #Suwerenni

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo