Śp. Jan Olszewski został przez nas pożegnany w zeszłym roku. To była wyjątkowa postać, jedna z najwybitniejszych w historii współczesnej Polski. Człowiek wyjątkowy, który kierował się w swoim życiu jedną myślą - walki o wolną i naprawdę niepodległą Polskę. Jego życie przypadło na bardzo trudne czasy II wojny światowej, na bohaterski zryw w czasie Powstania Warszawskiego, ale także na terror stalinowski i komunistyczny.  Nie poddawał się, był tym, który czynnie walczył o te wartości, którym był wierny przez całe życie, a w tamtej Polsce - komunistycznej - nie łatwo było żyć z wartościami chrześcijańskimi, które mu przyświecały, z poczuciem prawdziwego patriotyzmu, a także z poczuciem prawdy i sprawiedliwości. Wtedy, kiedy innym zabrakło odwagi, on miał tę odwagę i często stawał na sali sądowej by bronić tych, którzy byli w komunistycznym podziemu, którzy byli oskarżani. Po 1989 r. mówił, że Polska wolna i suwerenna to jest niezmierna wartość, którą trzeba szanować, o którą trzeba ciągle zabiegać. Jestem zaszczycona, że możemy odsłonić popiersie tego wielkiego polityka, męża stanu, ale że możemy nadać tej sali imię Jana Olszewskiego. Mówi się, że człowiek żyje dopóty, dopóki żyje pamięć o nim i my o Janie Olszewskim będziemy z pewnością pamiętać.

– oświadczyła Elżbieta Witek.

Z kolei marszałek-senior Antoni Macierewicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że premier Olszewski przejdzie do historii nie tylko dlatego, że utworzył pierwszy rząd pochodzący z wolnych wyborów, ale także dlatego, że zaczął realizować wraz z tym rządem rzeczywiście niepodległościową politykę Polską. 

Politykę, której kształt formował przez całe swoje życie, całe lata służby narodowi. Najpierw jako żołnierz Szarych Szeregów, później jako obrońca tych, którzy byli ciemiężeni przez sowietów, ale i tych, którzy po prostu potrzebowali pomocy. Tamten czas wymagał wielkiej odwagi, ale również był to czas, kiedy trzeba było pamiętać o wartościach z których Polska wyrosła. Dlatego Jan Olszewski służył także tym, którzy byli katowani i mordowani, dlatego był pełnomocnikiem rodziny ks. Jerzego Popiełuszki, rodziny księdza Stefana Niedzielaka, był jednym z inicjatorów tego wielkiego muru pamięci narodowej, który na warszawskich Powązkach wzniósł, razem z księdzem Niedzielakiem i Wojciechem Ziembińskimi na pamięć ludobójstwa katyńskiego, był jednym z inicjatorów Muzeum Katyńskiego.

– podkreślił Antoni Macierewicz.

W uroczystości odsłonięcia popiersia Jana Olszewskiego i nadania imienia b. premiera sali 511 w bud „U” Kancelarii Sejmu oprócz Marszałek Sejmu i Marszałka Seniora wzięli także udział premier Mateusz Morawiecki, ministrowie rządu Jana Olszewskiego, a także wicemarszałkowie Sejmu: Małgorzata Kidawa-Błońska i Włodzimierz Czarzasty. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentował minister Wojciech Kolarski. W wydarzeniu uczestniczyła również Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu oraz jej zastępcy: Christian Młynarek i Dariusz Salamończyk.