"Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2019 roku wypracowała 4,03 mld zł zysku. To najlepszy wynik w całej historii banku i doskonały akcent kończący obchody jubileuszu 100-lecia jego działalności"

– powiedział cytowany w komunikacie prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Prezes przyznał, że "decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu, stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa".

Bank podał, że aktywa grupy wzrosły do 348 mld zł, bank utrzymał wysoką rentowność, a silna efektywność kosztowa pozwoliła na dalsze obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów.

"PKO Bank Polski w 2019 roku przedstawił zaktualizowaną strategię, w której określił nowe, ambitne cele finansowe i która przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji"

- podano w komunikacie. Dodano, że bank podejmuje działania w kierunku ograniczenia wpływu jego działalności na środowisko naturalne, a efekty są widoczne w poprawie nadawanych spółce ratingów.