W poniedziałkowym "Dużym Formacie" ukazał się reportaż Marcina Wójcika - "Zły dotyk biskupa z Krakowa".

Jego autor opisuje relacje krakowskiego biskupa pomocniczego Jana Szkodonia z 15-letnią wówczas Moniką. Według kobiety, biskup Jan podczas spotkań miał ją molestować, do czego dochodzić miało w Krakowie od roku 1998. Kobieta wspomina w reportażu, że biskup był przyjacielem jej rodziny i często bywał w ich domu, a potem pod różnymi pretekstami zapraszał ją do swojego mieszkania na ul. Kanoniczej. Sprawa była badana przez prokuraturę, ale z uwagi na przedawnienie została umorzona.

W niedzielę, jeszcze przed publikacją tekstu, bp Jan Szkodoń wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że "został przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce poinformowany o wszczęciu wobec niego postępowania, które jest przewidziane prawem kanonicznym, oraz że zostały podjęte czynności i decyzje wynikające z norm wewnątrzkościelnych dotyczących biskupa". Jednocześnie hierarcha poinformował, że do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesi działalność duszpasterską. 

Dziś oświadczenie w tej sprawie wydała Nuncjatura Apostolska. Jego treść podała na swoich stronach Konferencja Episkopatu Polski. Publikujemy je w całości:

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce 

W związku z doniesieniami medialnymi, Nuncjatura Apostolska w Polsce oświadcza co następuje: 

Postępowanie kanoniczne w sprawie oskarżeń kierowanych przez Panią Monikę (imię zmienione) wobec jednego z polskich biskupów prowadzone jest przez Kongregację Nauki Wiary. Pierwszy list w tej sprawie nadszedł do Nuncjatury 27 maja 2019 r. i tego samego dnia został przekazany do Stolicy Apostolskiej. Pełnomocnik Pani Moniki został o tym poinformowany pismem z dnia 30 maja 2019 r.

Nuncjatura Apostolska w Polsce nie jest stroną tego postępowania i podejmuje działania wyłącznie w ramach zaleceń przekazanych przez Stolicę Apostolską.

W szczególności Nuncjusz Apostolski nie jest sędzią w tej sprawie ani organem upoważnionym do relacjonowania przebiegu postępowania.

Mając na uwadze wagę opisanej sprawy oraz konieczność dochowania najwyższej staranności w dążeniu do wyjaśnienia prawdy, Ksiądz Arcybiskup Salvatore Pennacchio w dniu 23 stycznia 2020 r. osobiście spotkał się z Panią Moniką oraz jej pełnomocnikiem. Wizyta była ściśle związana z prowadzonym postępowaniem, a obecność Pani Moniki w Nuncjaturze Apostolskiej była obopólnie uzgodniona.

Nuncjatura zrobiła wszystko co w jej mocy, aby zapewnić Pani Monice podczas składania świadectwa możliwie najdogodniejsze warunki, które w jak najmniejszym stopniu obciążałyby jej wrażliwość. Dołożono zatem wszelkich starań, aby Panią Monikę i jej pełnomocnika potraktować z należytą powagą i szacunkiem.

Zamiarem Nuncjatury nigdy nie było ograniczanie Pani Monice prawa do powiadomienia mediów, ani ukrywanie sprawy przed opinią publiczną. Należy jednak mieć na uwadze, iż doniesienia medialne w tego rodzaju wrażliwych sprawach wywołują ogromne emocje społeczne, które znacząco mogą utrudnić postępowanie mające na celu ustalenie prawdy. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż w tej sprawie nie zapadł do tej pory żaden wyrok sądu powszechnego. 

Warszawa, 12 lutego 2020 r.