Podczas zgromadzenia Konferencji Episkopatu Niemiec, które odbędzie się od 2 do 5 marca 2020 r. w Moguncji, zaplanowany jest wybór przewodniczącego episkopatu na sześcioletnią kadencję. Stojący obecnie na czele niemieckiego episkopatu kard. Reinhard Marx wystosował w związku ze zgromadzeniem list, w którym poinformował, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na fotelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec.

List przekazało dzisiaj biuro prasowe episkopatu.

Kardynał Marx wskazywał na potrzebę pokoleniowej zmiany i podkreślał, że on pod koniec drugiej kadencji miałby już 72 lata. 66-letni obecnie hierarcha został wybrany na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec w 2014 r., zastępując na tym stanowisku abp. Jensa Zollitscha. Od 2008 r. Reinhard Marx jest również arcybiskupem monachijsko-fryzyngijskim. W swoim dzisiejszym oświadczeniu duchowny zaznaczył również, że chciałby się w najbliższych latach poświęcić w większym stopniu sprawom archidiecezji.

Jednocześnie, w liście kard. Marx podkreślił, że nadal angażować będzie się w prace episkopatu, ze szczególnym uwzględnieniem Drogi Synodalnej, która rozpoczęła się w 2020 r. i ma potrwać dwa lata.

Droga Synodalna, które kard. Reinhard Marx jest jednym z największych apologetów, zakłada pogłębioną dyskusję nad istotnymi zmianami w Kościele w Niemczech. Droga Synodalna ma poruszyć m.in. zagadnienia podziału władzy w Kościele, możliwości kapłaństwa kobiet, sensowności celibatu i możliwości zmian w katolickiej etyce seksualnej.

We wrześniu 2019 r. kard. Marx na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" przyznał, że dla niego "debata na temat kapłaństwa kobiet nie jest zamknięta", a "kobiety powinny być bardziej włączone w prace Kościoła". Zaznaczył też, że niemieccy biskupi nie mogą sami zdecydować o zniesieniu celibatu, ale on sam może sobie wyobrazić, że "Synod Amazoński dopuści w pewnych okolicznościach i w niektórych regionach żonatych księży", co zresztą znalazło się w dokumencie posynodalnym. 

Jutro, 12 lutego, papież Franciszek ma ogłosić apostolską adhortację po synodzie amazońskim. Według nieoficjalnych doniesień, w dokumencie Ojciec Święty podtrzyma stanowisko duchownych zebranych na synodzie dotyczących celibatu. Papież ma rozumieć istotę celibatu, jednak jednocześnie podkreślać, że „nie wynika on z samej natury kapłaństwa”, a duchownymi mogliby zostawać mężczyźni, którzy pozostają w "stałej rodzinie" - wynika z informacji agencji Corrispondenza Romana.

W październiku 2019 r. fryburski miesięcznik „Herder Korrespondenz” spekulował, że kard. Marx miałby - w związku z planowaną reformą Kurii Rzymskiej - objąć funkcję Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego.