O wszczęciu postępowania przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysława Radzika poinformowano na stronie internetowej.

Jak wskazano, sędzia Aniela M. z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze we wrześniu 2019 r. stanie "po użyciu alkoholu" (mając 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ok. 0,25 promila) prowadziła samochód osobowy. We wtorkowym komunikacie poinformowano, że zastępca rzecznika dyscyplinarnego wszczął wobec niej postępowanie dyscyplinarne.

Zdaniem zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, swoim zachowaniem sędzia wyczerpała znamiona wykroczenia z art. 87 par. 1 Kodeksu wykroczeń, uchybiła godności urzędu sędziego, a tym samym dopuściła się naruszenia przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych stanowiącego o obowiązku postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim - w tym w szczególności powinności stania na straży prawa - oraz naruszyła zasady etyki zawodowej.

Informuję również, że po wyznaczeniu przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, rozważę wystąpienie o zawieszenie obwinionej sędzi w czynnościach służbowych, z obniżeniem jej wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia

 - dodał sędzia Radzik.