Pracownia Estymator przeprowadziła sondaż dla portalu dorzeczy.pl, w którym zapytała Polaków, na ile - według nich - prawdopdoobne jest opuszczenie przez Polskę Unii Europejskiej, czyli polexit, którym często straszy opozycja? Wyniki pokazują jasno, że rozwiązania, o których mówią niektórzy politycy, wydają się Polakom zupełnie niemożliwe. 

"Raczej nieprawdopodobne" - takiej odpowiedzi dotyczącej tzw. polexitu udzieliło 47,2 procent badanych. Kolejne 33,5 procent uznało, że jest to "zdecydowanie nieprawdopodobne". Podsumowując, w polexit nie wierzy 80,7 procent respondentów. 

Wyjście Polski z Unii Europejskiej za "raczej prawdopodobne" uznaje 13,3 procent badanych, a 3,3 procent twierdzi, że to "bardzo prawdopodobne". Łącznie to 16,6 procent odpowiadających na pytania Estymatora. Pozostałe 2,6 procent badanych nie ma zdania w tej kwestii. 

Mimo wielokrotnych prób wpisania rządzących w narrację antyunijną, okazuje się, że te działania nie przynoszą skutku. Choć opozycja stara się ze wszystkich stron "udowadniać", że Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda czy Mateusz Morawiecki prowadzą Polskę ku wyjściu z Unii Europejskiej, to Polacy nie wierzą w te zapewnienia, co wyraźnie pokazuje sondaż Estymatora. Dlaczego? Polacy to naród tyleż dumny, co racjonalny - i najwyraźniej są przekonani, że wspomniane trio nie dopuści do polexitu, czy też - jak mówił to nie kto inny jak Donald Tusk - "wypierpolu". 

Szkoda tylko, że narracja opozycji wchodzi w szkodę negocjacjom co do przyszłości Unii Europejskiej i tego, na co wydawane mają być unijne pieniądze. A rozmowy po polskiej stronie - z wyraźnej woli wyborców - prowadzi premier Mateusz Morawiecki. 

To nie jedyne pytania, jakie usłyszeli respondenci. Kolejne wyniki także nie będą po myśli tzw. totalnej opozycji. Politykę zagraniczną rządu dobrze ocenia więcej niż połowa badanych (50,9 procent). Respondentom zadano także pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem inne państwa mają prawo ingerować w kwestie regulacji prawnych dotyczących sądów przyjmowane w Polsce?" - i tu, bez zaskoczenia, większość (razem 58,8 procent) twierdzi, że nie. 

Badanie dla dorzeczy.pl przeprowadzono w dniach 7-8 lutego 2020r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. A warto przypomnieć, że w przeszłości przeprowadzane były podobne badania - wynik w każdym przypadku był podobny.