Jak poinformował rzecznik placówki Paweł Doś, ciche godziny zwiedzania będą obowiązywać na wystawach stałych w Muzeum Śląskim w każdą środę od godz. 17 do godz. 20. W tym czasie będą wyłączone ścieżki dźwiękowe w galeriach. Oprócz tego w kasach muzealnych będzie można pobrać słuchawki wyciszające, które są dostępne w rozmiarach dla dorosłych i dzieci.

Przy wystawach czasowych znajdują się natomiast informacje o rodzaju bodźców możliwych do doświadczenia podczas zwiedzania. W przestrzeni Galerii sztuki polskiej powstała natomiast strefa wyciszenia. Umożliwia ona odseparowanie się od bodźców; można tam skorzystać z dostępnych publikacji czy piłeczek antystresowych.

W stałej ofercie programowej Muzeum Śląskiego – mającego certyfikat Fundacji Prodeste potwierdzający otwartość na pracę z osobami ze spektrum autyzmu – są warsztaty dla rodzin z dziećmi oraz lekcje muzealne przygotowane z myślą o osobach o wysokiej wrażliwości na bodźce. Rodzinom z dziećmi ze spektrum oferowany jest cykl warsztatów "Którędy do sztuki".

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w kilkuosobowych grupach. Prowadzący umożliwiają dzieciom poznawanie dzieł sztuki bez obciążania nadmiarem bodźców czy informacji. Podczas warsztatów wykorzystywane są autorskie metody pracy twórczej, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i terapii ruchem (Autism Movement Therapy).

Muzeum oferuje także zajęcia przystosowane do indywidualnych wymagań i możliwości konkretnej grupy. Lekcje oparte są na pracy manualnej, a odbywają się w przestrzeniach galerii z wykorzystaniem pomocy dotykowych oraz w salach edukacyjnych. Tematy realizowane z grupami o specjalnych potrzebach edukacyjnych to: "Czym jest obraz?", "Zabawa z obrazami", "Baśnie śląskie", "Na krańcach świata", "W 60 minut dookoła świata", "W pracowni artysty".

Muzeum Śląskie w Katowicach od kilku lat działa w byłej kopalni węgla; wykorzystuje na ekspozycję część pokopalnianych obiektów. Na głębokości 14 metrów działają: Galeria sztuki polskiej 1800-1945, Galeria sztuki polskiej po 1945, Galeria śląskiej sztuki sakralnej oraz Galeria plastyki nieprofesjonalnej. Ogromne emocje i zainteresowanie wzbudza niezwykle ciekawa wystawa "Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów". Wyjątkową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej i filmowej prezentuje z kolei Centrum Scenografii Polskiej - jedyna taka jednostka w polskim muzealnictwie.