Opracowanie zawiera dwanaście relacji osób deportowanych na Syberię z powiatu Bielsk Podlaski w latach 1940–1941. Ukazują one losy przedstawicieli wszystkich przedwojennych warstw społecznych dotkniętych represjami – ziemian, leśników, policjantów, kupców żydowskich, nauczycieli, rzemieślników, zamożnych i biednych chłopów oraz katolików, prawosławnych i wyznawców religii mojżeszowej. Mikrohistoria tego regionu służy jako studium przypadku, pokazujące losy obywateli II RP pod okupacją sowiecką.