Z OSTATNIEJ CHWILI

Prokuratura federalna RFN potwierdziła, że aresztowani dzisiaj rano ekstremiści planowali zamach stanu w Niemczech • • • Wśród aresztowanych ekstremistów, którzy planowali zamach stanu w Niemczech, są osoby „pełniące znaczące stanowiska” i obywatelka Rosji • • •

Piastowski orzeł zamiast paulińskiego kruka

Piastowski orzeł powinien zastąpić paulińskiego kruka w herbie Częstochowy - zdecydowały władze miasta. Zmiana, którą 27 lutego mają ostatecznie zatwierdzić radni Częstochowy, będzie symboliczną inauguracją tegorocznych obchodów 800-lecia miasta.

Kazimierz Pułaski i konfederaci barscy pod Częstochową, mal. Józef Chełmoński

Skorygowany herb, na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej, uzyskał już pozytywną opinię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomysłodawcy zmiany przekonują, że dzięki niej herb powróci do historycznego i zgodnego z regułami heraldyki wyglądu. Nowy herb powstał w wyniku wielomiesięcznych konsultacji szczegółów skorygowanego projektu.

Zmiana herbu była inicjatywą heraldyka, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Marcelego Antoniewicza, który wskazał, że miasto powinno wrócić do historycznego herbu sprzed 1992 r., na którym obok lwa znajdował się orzeł. Chodzi zarówno o przywrócenie historycznej symboliki godła, jak i wyeliminowanie elementów niezgodnych z uniwersalnymi zasadami heraldyki miejskiej.

Orzeł to symbol używany przez księcia Władysława Opolczyka, który w 1382 r. ufundował zakon paulinów na Jasnej Górze. Do swoich racji badacz przekonał prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz radnych, którzy wstępnie przyjęli projekt zmian herbu. Teraz, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA, radni mogą ostatecznie zaakceptować nowy herb.

Najważniejsza korekta polega na zamianie kruka na orła piastowskiego. Heraldycy oceniają, iż herb nie musi nawiązywać do godła paulińskiego, które powstało dopiero w XVIII wieku. Kruka do herbu miasta wprowadzili Niemcy, kiedy orzeł został przez okupacyjne władze zakazany. Za zmianą przemawia również symbolika samego kruka - w chrześcijaństwie symbolizuje on grzesznika i szatana.

Władze Częstochowy oceniają, że rok jubileuszu 800-lecia miasta to dobry moment na korektę herbu. Zmiana ma być wprowadzana stopniowo. Pierwsze koszty to np. wymiana tablic herbowych w salach Urzędu Miasta. Kolejne zamówienia, dotyczące np. miejskich materiałów informacyjnych i symbolicznych, będą już dokonywane w oparciu o nowy wzór herbu.

Korekta ma symbolicznie rozpocząć tegoroczne obchody jubileuszu Częstochowy, organizowane w roku 800-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o mieście, wymienionym w 1220 r. w dokumencie biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Innym symbolicznym wydarzeniem, przypominającym historię Częstochowy, będzie zakończenie rewitalizacji Starego Rynku z wyeksponowaniem pozostałości dawnego Ratusza.

 

 

 Źródło: pap.pl

#Częstochowa #herb miasta #Komisja Heraldyczna

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo